Φωτογραφία REUTERS
 
Ο ιδιωτικός πλούτος είναι πιο άνισα κατανεμημένος στη Γερμανία, την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο κράτος της Ευρωζώνης, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.
Ενώ το πλουσιότερο 1% των πολιτών της Γερμανίας έχει προσωπική περιουσία η αξία της οποία ανέρχεται σε τουλάχιστον 800.000 ευρώ, την ίδια ώρα  πάνω από το 25% του πληθυσμού δεν έχει καμιά περιουσία ή αρνητικό πρόσημο περιουσίας λόγω χρέους , σύμφωνα με το  ινστιτούτου μελετών DIW.