#navbar-iframe { display: none !important; }
Αγαπητοί αναγνώστες. Το blog δημοσιεύει άρθρα από διάφορες πήγες. Δεν φέρει καμιά ευθύνη για όσους τα υπογράφουν. Πιστεύουμε πως με αυτόν τον τρόπο συμβάλουμε στον διάλογο που πρέπει να υπάρξει στους κόλπους της αριστεράς.

ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΡΥΣΙΕΣ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ.... Και προσοχή, δεν αντέχουμε το ξύλο....!!!

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011

Υποθετικό σενάριο χρεοκοπίας
Αναδημοσιεύουμε ένα σενάριο χρεοκοπίας της Ελλάδας (και τις διεθνείς επιπτώσεις του) από την «Σοφοκλέους 10» γιατί έχει ενδιαφέρον το (ρεαλιστικότατο) αυτό σενάριο. Υπάρχει και ένα, εντελώς ουτοπικό, (μετα)κεϊνσιανό happy end. Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του: ακόμα και οι απολογητές του συστήματος χρειάζονται την ουτοπία τους
 
 Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν μία σίγουρη μέθοδο για να προβλέπουν το μέλλον – το δημιουργούν χειραγωγώντας το, με μοναδικό σκοπό την κερδοφορία τους. Τι γίνεται όμως εάν χάσουν, λόγω της απληστίας τους, τον έλεγχο του παιχνιδιού; Στο κείμενο αναλύεται τι θα μπορούσε να συμβεί στην περίπτωση που μία ανεπτυγμένη χώρα δήλωνε στάση πληρωμών, με στόχο να αποφευχθούν τα οδυνηρά επακόλουθα της χρεοκοπίας – σε παγκόσμια κλίμακα. Κατά την άποψη μας, την οποία αναφέρουμε στο τέλος, μπορούμε να φτάσουμε σε ένα αίσιο αποτέλεσμα, χωρίς να προηγηθεί ένας εξαιρετικά καταστροφικός δρόμος.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣΤο www.eforiakoi.org έλαβε και φιλοξενεί κείμενο που επεξεργάστηκαν Δικηγόροι,

Εφοριακοί και συνδικαλιστικές οργανώσεις και αφορά τη δήλωση αντίθεσης και αδυναμίας πληρωμής προς την αρμόδια ΔΟΥ.
ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 


1        Με το εκκαθαριστικό σημείωμα εισφορών και τέλους επιτηδεύματος Ν 3986/2011 (αρ. δήλωσης ) 

2        που παρέλαβα, ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ υπάρχει απαίτηση

3       ευρώ του Υπουργείου Οικονομικών, από εμένα.

               ΕΠΕΙΔΗ η εισφορά του άρθρου 29 του νόμου 3986/2011 αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν ήδη υπερφορολογηθεί είτε με μεγάλους φορολογικούς συντελεστές στο εισόδημα, είτε με την πληρωμή απαράδεκτα υψηλών συντελεστών ΦΠΑ και άλλων έμμεσων φόρων, σε αντίθεση με τα νομικά πρόσωπα που έχουν χαμηλούς αντίστοιχους συντελεστές φόρου εισοδήματος και σχεδόν  μηδενική επιβάρυνση από το ΦΠΑ (λόγω του συμψηφισμού ΦΠΑ πωλήσεων-αγορών ) κατά παράβαση της αρχής της αναλογικότητας που προβλέπει το άρθρο 4 παρ.5, σε συνδυασμό με το άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγματος και της αρχής της ίσης μεταχείρισης που προβλέπει το αρθ. 4 παρ. 1 & 2, του Συντάγματος.


               ΕΠΕΙΔΗ η παρ. γ της παρ.4 του άρθρου 29 του Ν 3986/2011, στην ουσία μου αποστερεί το δικαίωμα της παροχής έννομης προστασίας, κατά παράβαση του αρθ. 20 παρ 1 του Συντάγματος.


               ΕΠΕΙΔΗ η απουσία διαχρονικής πολιτικής βούλησης για πάταξη της φοροδιαφυγής και δίκαιη κατανομή των φόρων, έχει αποστερήσει τεράστια ποσά από το Δημόσιο, με αποτέλεσμα να επιβαρύνομαι άδικα και δυσανάλογα με φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, φόρο μεταβίβασης ακίνητων κλπ.

               ΕΠΕΙΔΗ το εισόδημά μου έχει μειωθεί δραματικά, εξαιτίας του μνημονίου και της οικονομικής κρίσης και αδυνατώ να ανταποκριθώ σε βασικές ανάγκες  ,το όποιο νέο εισπρακτικό μέτρο εις βάρος μου αντίκειται στην Συνταγματικά  κατοχυρωμένη αρχή του σεβασμού και της προστασίας της αξίας του ανθρώπου που αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας (άρθρο 2 παρ.1 του Συντάγματος).
               ΕΠΕΙΔΗ
(4)

                                              ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ, ΔΕΝ ΘΕΛΩ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ           

                 Σας ενημερώνω ότι επειδή,  όπως προανέφερα οι διατάξεις του Ν 3986/2011 είναι παράνομες και αντισυνταγματικές, αρνούμαι να πληρώσω το εκκαθαριστικό σημείωμα εισφορών και τέλους επιτηδεύματος και δεν συναινώ σε οποιοδήποτε διοικητικό μέτρο που σχετίζεται με το προαναφερόμενο εκκαθαριστικό και σε συμψηφισμό με απαιτήσεις που έχω από το Δημόσιο.  Με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου, δηλώνω ότι θα προβώ σε οποιαδήποτε αναγκαία  ενέργεια (εξώδικη ή δικαστική) κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να διαφυλάξω  και προασπίσω τα Συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μου.

……
                      Ημερομηνία                                                            Τόπος                                                                 Υπογραφή

                       ΕΠΩΝΥΜΟ                                                             ΟΝΟΜΑ                                                                    ΑΦΜ

…………
                         ΚΙΝΗΤΟ                                                              ΣΤΑΘΕΡΟ                                                                 e-mail
ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Συμπληρώνουμε τη ΔΟΥ που αναγράφει το εκκαθαριστικό ( πάνω δεξιά).
2. Ο αριθμός δήλωσης είναι δεξιά του ΑΦΜ και αριστερά του επωνύμου.
3. Το ποσό της οφειλής του εκκαθαριστικού.
4. Συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας στο τέλος του κειμένου με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
5. Το παραδίδουμε στην αρμόδια ΔΟΥ στην γραμματεία, όπου ζητάμε αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο κρατάμε με αντίγραφο της δήλωσης.
6. Αν αρνηθούν την παραλαβή, το ταχυδρομούμε με συστημένη επιστολή (από τα ΕΛΤΑ φυσικά) και κρατάμε το αποδεικτικό της κατάθεσης, με αντίγραφο της δήλωσης.ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ'
Αρθρο 2: Πρωταρχικές υποχρεώσεις της πολιτείας  
1. O σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας. 
'Αρθρο 4: Ισότητα των Ελλήνων
1. Oι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου.
2. Οι Έλληνες και οι Eλληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
5. Oι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

'Αρθρο 20: Έννομη προστασία, δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης
1. Kαθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει.
2. Tο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του.
'Αρθρο 25: Αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων
1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Oι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 

Η Λιάνα με γάλα και ψωμί στη βουλή (video του real.gr)
Η σκληρή πραγματικότητα άραγε είναι λαϊκισμός; 950 ευρώ το χρόνο για γάλα και ψωμί. Fact.
http://redflyplanet.blogspot.com/


Εκτελέστηκε ο Τρόι Ντέιβις στις ΗΠΑ…Η θανατική ποινή σε ισχύ ακόμη κι όταν τα στοιχεία είναι σαθρά…


Οι αρχές στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ προχώρησαν στην εκτέλεση του Τρόι Ντέιβις, ενός άνδρα που είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για την δολοφονία ενός αστυνομικού. Η υπόθεση είχε προσελκύσει διεθνή προσοχή και τέθηκε στο επίκεντρο των προσπαθειών να καταργηθεί η θανατική ποινή. 
Ο Ντέιβις εκτελέστηκε στις 23:08 (06:08, ώρα Ελλάδας) με θανατηφόρο ένεση, σε φυλακή στο Τζάκσον της Τζόρτζια, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο -έπειτα από μία μαραθώνια συνεδρίαση- απέρριψε την τελευταία έφεση της υπεράσπισης.
Οι συνήγοροι του Ντέιβις, ο οποίος είχε καταδικαστεί για την δολοφονία ενός λευκού αστυνομικού το 1989, είχαν καταγγείλει ότι στοιχεία που ανέκυψαν μετά την καταδίκη στην εσχάτη των ποινών αποκάλυψαν πως πολλές από τις πληροφορίες που οδήγησαν στην απόφαση ήταν εσφαλμένες, παραπλανητικές και ανακριβείς, γεγονός που θέτει υπό «θεμελιώδη» αμφισβήτηση «την καταδίκη και την επιβολή της θανατικής ποινής».

Είμαστε το κράτος του Ψωμιάδη


Ο Μάκης Ψωμιάδης είναι και πάλι ελεύθερος.Περπατά με το πούρο του, και τινάζει τη στάχτη του, τις βρωμιές του πάνω στην ελληνική κοινωνία. Ελεύθερος. Η φράση του πριν μερικές μέρες, «είμαι πολιτικός κρατούμενος» δεν ήταν η μοναδική κοροϊδία. Σήμερα βγάζει τη γλώσσα απέναντι στη Δικαιοσύνη που τον υπηρέτησε όσο κανείς. Με εξαίρεση ίσως την ελληνική αστυνομία, από την οποία κατά καιρούς στρατολόγησε συνεργάτες και εξασφάλισε κάλυψη
Ναι, ο Μάκης Ψωμιάδης είναι ασύλληπτος, ακόμη και αν χρειαστεί να γίνει κάτι πρωτοφανές νομικά.
 
Ο ανακριτής κ. Κασσίμης, ο οποίος εξέδωσε εναντίον του ένταλμα σύλληψης, επειδή συμφώνησε πως οι κατηγορίες της εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου ήταν στοιχειοθετημένες, τον άφησε ελεύθερο. Το επιχείρημα είναι πως δεν είναι ύποπτος φυγής.Αυτός που καταζητούνταν τρεις μήνες δεν είναι ύποπτος φυγής. Τότε ποιος είναι. Τα πιτσιρίκια με τις στρακαστρούκες; Οι πορτοφολάδες; Τα πρεζόνια που προφυλακίζουν;
Για να προφυλακιστεί κάποιος, λέει ο νόμος, πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις ενοχής και να είναι ύποπτος φυγής. Για τον Ψωμιάδη υπήρχαν ενδείξεις ενοχής. Γι’ αυτό ο ίδιος ο ανακριτής έβγαλε ένταλμα σύλληψης. Για το αν είναι ύποπτος φυγής δεν μπαίνει θέμα. Διέφευγε τρεις μήνες.

Βαρβάρα...το δίκαννο!!
(Αντί προλόγου:
 Πιστεύετε πως ξεμπλέξαμε; Πως τα χτεσινά μέτρα είναι τα τελευ-
 ταία;  Γ ε λ α σ τ ή κ α τ ε!!). 
...........................................................................
Η Βαρβαρότητα αντιμετωπίζεται μόνο με...Βαρβάρες.
Οι Εφιάλτες με αγχόνη. Οι Δήμιοι με λαιμητόμο.
...........................................................................
  - Ο νάρκισσος Εφιάλτης Βενιζέλος...κρύφτηκε.
Στη παχουλή σκιά του. Στο μοναδικό "εγώ" του.
Στον αδίστακτο νεοφιλελευθερισμό του.
Τη "δημοκρατική" συνήθεια του να "ενημερώνει" το Λαό ο ίδιος 
προσωπικά διαδέχτηκε η...Φυγή του Προδότη
Τη γελοία φλυαρία του...μιά κόλα χαρτί.
Μιά κόλα χαρτί που (ξανα)τύλιξε τη μικρομεσαία Ελλάδα.
  - Πάγκαλος (πέρυσι): το Μνημόνιο είναι ευτυχία και ευκαιρία.
Βενιζέλος (χτες): "ευτυχώς που μας ελέγχει η τρόϊκα"!!
(Ξεχειλωμένος πατριωτισμός.Σταθερά προδοτικός).
  
  - ΒρωμοMega channel, σήμερα.
Καμπουράκης,(κάποιος γνωστός του είπε):"εγώ δεν παλεύω άλλο.
                     Δεν βγαίνει πουθενά".
Οικονομέας,(σχολιάζοντας τη δήλωση Τόμσεν-ΔΝΤ πως η ελληνική
                  κυβέρνηση το τελευταίο εξάμηνο δεν έκανε τίποτα):
                  "Πάλευαν να τα αποφύγουν (νέα μέτρα)!!
Αυτοί είναι οι Συνεργάτες των Δημίων. Οι Δήμιοι της ενημέρωσης.
Οι ψιθυριστές που καλλιεργούν Ηττοπάθεια και Υποταγή
Τα μισθωμένα δεκανίκια της πράσινης Εξουσίας.
(Βαρβάρα...το φλιτ!!).
  
- Παπούλια...παραιτήσου!!

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ ΑΥΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ GULAFERIT UNSAL


Η απόφαση για τη δίκη θα εκδοθεί την Παρασκευή 23 Σεπτεμβριου στον άριο πάγο. Τη μέρα εκείνη καλούμε όλες τις συλλογικότητες, οργανώσεις κόμματα, συνδικάττα και μαζικούς φορείς να βρεθούν στο πλευρό της αγωνίστριας GULAFERIT UNSAL.
Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο: areio_pago.doc (application/msword)
                                                                                             
ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ / ΟΛΕΣ
ΑΥΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ GULAFERIT UNSAL
*ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
*ΝΑ ΑΦΕΘΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  

*ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΑΣΥΛΟ

*ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

            Την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου έγινε η δίκη για την έκδωση στη Γερμανία της αγωνίστριας GULAFERIT UNSAL
            Η απόφαση για τη δίκη θα εκδοθεί την Παρασκευή  23 Σεπτεμβριου στον άριο πάγο. Τη μέρα εκείνη καλούμε όλες τις συλλογικότητες, οργανώσεις κόμματα, συνδικάττα και μαζικούς φορείς να βρεθούν στο πλευρό της αγωνίστριας GULAFERIT UNSAL.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδηλώσει τη στήριξή τους οι παρακάτω συλλογικότητες και μαζικοί φορείς:

Τι θέλουν επιτέλους; Χούντα ή εμφύλιο;

thumb
Του Σταύρου Χριστακόπουλου
 
Χθες η κυβέρνηση της Ελλάδας, πιστή θεραπαινίδα του αδιαπραγμάτευτου δόγματος των τοκογλύφων και της τρόικας «Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε κι ό,τι αρπάξει ο Γιώργος μας»*, ανακοίνωσε νέα δολοφονικά μέτρα για τη χώρα, την οικονομία και τον ελληνικό λαό, τα οποία, κατά παραδοχή του υπουργού Οικονομικών, είναι μέρος μόνον όσων θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Όμως τα μέτρα δεν τους αρκούν. Είναι μόνο η μία όψη της λεηλασίας.
Συνεχώς τις τελευταίες μέρες τόσο η κυβέρνηση όσο και ξένοι θεσμικοί και εξωθεσμικοί παράγοντες, μέσω αναλύσεων, απόψεων, «προτάσεων», «πλάνων» και ελάχιστα συγκαλυμμένων απειλών, εγείρουν σοβαρά ζητήματα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας, πέραν των ήδη δεδομένων απωλειών για την Ελλάδα. Αλλά και αμφισβήτησης της ίδιας της δημοκρατίας. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά.

Πόσα «δηλώνει» η πλουτοκρατία


Άρθρο του Νίκου Μπογιόπουλου

Tι έσοδα δηλώνει
και τι πληρώνει ο λαός για φόρους, το ξέρουν οι πάντες.
Γιατί, πολύ απλά, ο μισθωτός, ο συνταξιούχος, ο βιοπαλαιστής, δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα από τα εισοδήματά τους.

Ποια είναι, όμως, τα εισοδήματα που δηλώνουν στην Εφορία οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι καναλάρχες, οι μεγαλοκαπιταλιστές; Τι εισοδήματα δηλώνουν στην Εφορία τα φυσικά πρόσωπα που συναπαρτίζουν την πλουτοκρατία του τόπου;

Πόσα λέτε εσείς ότι βγάζει το χρόνο ένας τραπεζίτης; Ενας εφοπλιστής; Ενας βιομήχανος;

Και πόσα δηλώνει;


Προσοχή: Δεν μιλάμε γι' αυτά που τα περνάνε στις εταιρείες τους, ώστε να φορολογούνται με «ειδικό φορολογικό συντελεστή» με αποτέλεσμα να πληρώνουν από ελάχιστα έως τίποτα, αξιοποιώντας το κάθε λογής «παραθυράκι» και τη φορολογική ασυλία που τους παρέχει το αστικό κράτος και όλες οι κυβερνήσεις. Μιλάμε για τον κεφαλαιοκράτη ως
φυσικό πρόσωπο. Τι εισόδημα έχει και τι δηλώνει, τελικά, αυτός ο... άνθρωπος;

Διαμαρτυρία μαθητών στο σπίτι του .. αγνοουμενου Πρωθυπουργού

- 500 μέτρα από το σπίτι στο Καστρί το “μπλόκο” της αστυνομίας
- Δυναμική αλλά ήρεμη η συγκέντρωση των μαθητών

 

Μια ανάσα απ' το σπίτι του Γ. Παπανδρέου στο Καστρί έχουν φτάσει οι μαθητές του τοπικού Γυμνασίου και του Λυκείου

Οι περίπου 150 μαθητές αφού συγκεντρώθηκαν στην Ευαγγελίστρια στην Ερυθραία, κινήθηκαν προς την Ελευθερίου Βενιζέλου φωνάζοντας συνθήματα.


Η αστυνομία για κάθε ενδεχόμενο είχε ισχυρή παρουσία από την πρώτη στιγμή και τελικά “έκοψε” τους μαθητές επί της Ε. Βενιζέλου σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του Πρωθυπουργού.ΩΡΑ 13.40 ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
 ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΩΡΑ 13.40 ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ

Οι μαθητές έκαναν και 
καθιστική διαμαρτυρίαΟι μαθητές έκαναν και καθιστική διαμαρτυρία http://www.newsit.gr/

http://anarhogatoulis.blogspot.com/

Γράμμα από έναν απόδημο έλληνα

Το γράμμα του απόδημου Έλληνα Χρήστου Μαγγούτα θα το προσυπέγραφα κι' εγώ, γιατί με εκφράζει απόλυτα. Προσθέτοντας, ότι βαρέθηκα πια με τους ηλίθιους και ανίκανους πολιτικούς που εκλεγετε εσεις στην Ελλάδα να γίνομαι περίγελως των Γερμανών. Φτάνει πια. Basta. Enough is Enough. Εμμανουήλ Σαρίδης


του Χρήστου Μαγγούτα 
 
[Συνέλληνα, όχι δεν είναι όλοι οι Έλληνες έτσι, αν ήταν δε θα άξιζε τον κόπο να γράψω αυτές τις γραμμές, ούτε κι εσύ να το δημοσιεύσεις στην ιστοσελίδα σου. Αλλά είναι λίγοι αυτοί που παλεύουν, πολύ λίγοι. Σαν παρηγοριά σου θυμίζω ότι η ιστορία κινείται από τους λίγους. Οι πολλοί  (oi polloi όπως λένε στα αγγλικά)  περιμένουν ποιος θα νικήσει και έπειτα ακολουθούν πιστότατοι ως κοπάδι. Αλλά για να βγουν οι ήρωες, ο Κολοκοτρώνης, ο Διάκος, ο Καραϊσκάκης, ο Μακρυγιάννης, ο Βελουχιώτης,  πρέπει να τους γεννήσει η εποχή τους. Αν γεννηθούν σε λάθος εποχή αντί για ήρωες γίνονται περίγελως των μαζών, όπως ίσως τώρα, όπου περισσότερο θαμπώνουν τα κουστούμια των ντόπιων τοποτηρητών του ΔΝΤ.]

Αδελφέ Ελλαδίτη,
  
Με τη σημερινή τεχνολογία μαθαίνω τι γίνεται στην Ελλάδα την ίδια ακριβώς στιγμή που τα μαθαίνεις κι εσύ, είτε από τα αργυρώνητα μεγάλα ΜΜΕ, είτε από ανεξάρτητες ιστοσελίδες και blogs. Και θλίβομαι για όσα συμβαίνουν στην πατρίδα μας όσο έστω μερικοί από σας. 
  
Κι αυτά τα τρομερά δελτία ειδήσεων των 8 μου γεννούν τόσα ερωτηματικά και ανησυχία που δεν καταλαβαίνω πώς μπορείτε να κοιμάστε τον ύπνο του δικαίου και να τα δέχεστε όλα ως αναπόφευχτο τέλος μιας  αρχαίας τραγωδίας.

Η αριστερά και το εργατικό κίνημα μπορούν να σηκώσουν το γάντι;


FREE photo hosting by Fih.gr Παναγιώτης Μαυροειδής
Για να μείνει ανοιχτό το ερώτημα για ένα καλύτερο αύριο, πρέπει ο εργαζόμενος κόσμος να θέσει στο στόχαστρο της πάλης του την οικονομία της αγοράς και τον θεματοφύλακά της την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο είναι τα βρώμικα όπλα της κυβέρνησης σήμερα για περιστολή της λαϊκής δυσαρέσκειας. Το πρώτο είναι ο τρόμος του χειρότερου. Είναι μάταιη κάθε προσπάθεια της να πείσουν πως οδηγήσανε σωστά τη βάρκα ως εδώ. Έχουν καταρρεύσει τα παραμύθια για την ‘’εθνική προσπάθεια για την σωτηρία της χώρας’’. Επιστρατεύεται χυδαιότατα το επιχείρημα: ‘’Εδώ που φτάσαμε, πώς να κάνεις πίσω; Το θέμα είναι να αποτραπούν τα χειρότερα’’. Το δεύτερο είναι αυτό που οι γκουρού της θεωρίας ‘’ο καπιταλισμός η ανώτατη βαθμίδα του ανθρώπινου πολιτισμού’’ ονομάζουν  ΤΙΝΑ δηλαδή ‘’There Is No Alternative’’. H θεωρία ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική πολιτική και κοινωνική κατεύθυνση.

Και τα δύο απαιτούν πολιτική απάντηση. Οι εργαζόμενοι δύσκολα πείθονται σήμερα ότι μπορούν μόνο και κυρίως μέσω των συνδικαλιστικών –έστω και σκληρών- αγώνων, να συγκροτήσουν αντίπαλο δέος. Πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για τις συνδικαλιστικές ενώσεις τύπου ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.
Οι μορφές αυτές οργάνωσης και αγώνα έχουν ταυτιστεί στη συνείδηση του κόσμου με την οικονομική διαπραγμάτευση, είτε μέσω της θεσμικής παρέμβασης, είτε μέσω της απεργίας και του πεζοδρομίου. Ο απόλυτος διχασμός οικονομικής και πολιτικής πάλης, που τόσο φάνταζε πως διευκόλυνε την ‘’πλατειά συσπείρωση και ενότητα’’, ορθώνεται απέναντί μας ως απροσπέλαστο όριο. Σήμερα που το ζητούμενο είναι ακριβώς ο πολιτικός αγώνας από μεριάς του εργατικού και ευρύτερου κοινωνικού κινήματος, με πολιτικό στόχο την ανατροπή της συνασπισμένης επίθεσης του κόσμου του κεφαλαίου σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο.

Να τους πληρώσουμε με ...φωτοτυπίες!


Μας άδειασαν τις τσέπες και μας τη λένε κι από πάνω:
"Αν δεν πληρώσεις, θα σου αυτό...",
"αν δεν πληρώσεις, θα σου εκείνο...".
Και να θέλω να πληρώσω, δεν έχω βρε αδερφέ!
Στέγνωσα.
Δεν μπορώ!

Να όμως μια καλή και έξυπνη και ιδέα:
να τους πληρώσουμε με φωτοτυπίες!
Με τον ίδιο τρόπο, δεν  μαθαίνουν τα παιδιά μας γράμματα;
Αντί πραγματικών βιβλίων το κράτος της "δωρεάν παιδείας" τους δίνει φωτοτυπίες.
Να τους πληρώσουμε λοιπόν με το ίδιο¨"νόμισμα".

Πάρτε  τώρα αυτά και για μετά, βλέπουμε...
Την εικόνα τη βρήκα: http://trelo-alogo.blogspot.com/
 

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΟΥΣ ΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Κάθε μέρα η κυβέρνηση, κατ' εντολή των αφεντικών της, μας φέρνει νέα χαράτσια, ενώ αναμένεται και το νομοσχέδιο για τα ταξί, που θα αποτελέσει την ταφόπλακα για τους ταξιτζήδες. Την ίδια ώρα, η πλειοψηφία του προεδρείου του ΣΑΤΑ, καλεί τον υπουργό σε διάλογο, με πρόταση για την απελευθέρωση του κλάδου «με κανόνες και προϋποθέσεις».
Πως είναι δυνατόν να θέλεις να κάνεις διάλογο, με αυτούς που σου ληστεύουν την άδεια ταξί και θέλουν να τη δώσουν στο μεγάλο κεφάλαιο; Πως είναι δυνατό να εμπιστευτείς κάποιους, που ενώ είχαν συμφωνήσει κάποια πράγματα με τους φορτηγατζήδες, τώρα τα παίρνουν πίσω; Πως είναι δυνατό να συνεργαστείς, με αυτούς που ευθύνονται για το ξεπούλημα και την πτώση του βιοτικού επιπέδου του λαού μας;

Γιατί τελικά, υπάρχουν μόνο δύο κατηγορίες ανθρώπων...

Όμορφοι ή άσχημοι;...
Έξυπνοι ή χαζοί;...
Μορφωμένοι ή αμόρφωτοι;...
Πετυχημένοι ή αποτυχημένοι;...
Υγιείς ή άρρωστοι;...
Ολυμπιακοί ή Παναθηναϊκοί;...
Έλληνες ή Βάρβαροι;...
Χριστιανοί ή Μουσουλμάνοι;...
Ευρωπαίοι ή Αμερικάνοι;...

Άσπροι ή μαύροι;...

Δημοκράτες ή Φιλευλεύθεροι;...

Φιλήσυχοι ή Τρομοκράτες;...

Όποια χαρακτηριστικά κι αν νομίζετε ότι έχετε από τα παραπάνω για να αισθάνεστε "διαφορετικοί" από τους άλλους, τελικά, αργά ή γρήγορα θα καταλάβετε ότι όλοι χρειάζεστε κατ' αρχήν οξυγόνο για να αναπνέετε, φαγητό και νερό για να επιβιώσετε, υγεία για να μην πονάτε, γνώση για να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι, ρούχα για να προφυλάσσετε το σώμα σας, στέγη για να κοιμάστε από κάτω της τα βράδια...

Δύο ώρες μένουνΜόλις είδα ένα link στο facebook από Αμερική μεριά..
Δύο ώρες μένουν, λέει, στον Τρόυ Ντέιβις πριν τον εκτελέσουν σε μια φυλακή των ΗΠΑ οι ανθρωποφύλακες. 
Θα έχει από όλα το φονικό. Δικαστές, μάρτυρες και δικηγόρους, μπάτσους και τα σχετικά.
Μια ένεση μονάχα και τέλος.
“Ανώδυνο” θα είναι μάλλον.
Έχει προχωρήσει η ιατρική και ο κόσμος.
Παλιά τους κρεμάγανε από ένα δέντρο για το χρώμα τους. 
Πρόοδος βλέπεις.
Κάναμε και εδώ, στα μέρη μας, πρόοδο.
Παλιά αν ήθελες να βγάζεις μεροκάματο πήγαινες στα ΕΑΤ-ΕΣΑ, έκανες και το κομμάτι σου με τους αναρχοκομμουνιστές.
Δεν ήταν και άσχημα.
Αλλά αυτά είναι άγρια πράγματα.
Ευτυχώς ήρθε το ΠΑΣΟΚ μετά και έγινε μεγάλη αναβάθμιση. 
Από βασανιστής ο Ψωμιάδης έγινε παράγοντας του ποδοσφαίρου. 
Βέβαια δεν ξέχασε τα παλιά τα χόμπυ. Κάτι χαστούκια, τίποτε βασανισμοί. 
Ελεύθερη αγορά βλέπεις. 
Ποιο κυριλέ πάντως από την ταράτσα της οδού Μπουμπουλίνας.
Τη μάνα μου τη βάρεσαν στη κοιλιά στα βασανιστήρια και έχασε το πρώτο της παιδί. 
Άγρια πράγματα. 

Καλημέρα!!

 
 
 
 
Το Κοράκι σας καλημερίζει!!
Σας εύχεται ένα Χαρούμενο,Ζωηρό και Πατριωτικό Ξεκίνημα!!

Πλούσια και Παραγωγική ημέρα. Με υγεία!!

Μία πυρακτωμένη...τσουτσού θα σας συντροφεύει!!

Σε κάθε σας βήμα. Στον ύπνο και στον ξύπνιο.

Στη Δουλειά,στο Σπίτι,στο Καφενείο. Στο Μνήμα!!

Προσφορά της λαοπρόβλητης κυβέρνησης.